Szlifiernia Diamentów!

Programie FLEX

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education prowadzi nabór uczniów do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2017/2018. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online w terminie do 18 października 2016 r.

Plakat 1

Plakat 2

Nowa pracownia komputerowa

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę członków Rady Rodziców, których zaangażowanie oraz prężna i zarazem skuteczna działalność spowodowała , że zmodernizowaliśmy pracownię informatyczną w postaci zakupu 12 nowych komputerów.

Państwa życzliwość i przyjazna dłoń, która nas wspierała i wspiera w pracy podejmowanej dla dobra młodzieży, jest nieoceniona.

Z poważaniem

Rada Pedagogiczna

i młodzież Gimnazjum nr 3

Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął w sierpniu br. realizację kolejnej edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów  w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Więcej informacji o przedmiotowym projekcie na stronie internetowej: http://www.efs-stypendia.slaskie.pl/.

Ubezpieczenie

Informuję, że po konsultacjach z Radą Rodziców wybrano ofertę ubezpieczenia uczniów z Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA.

Suma ubezpieczenia – 10 tys.

Wysokość składki – 32 zł + opcje dodatkowe:

- dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW) – 1 zł

- dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – 1 zł

Razem składka – 34 zł

Proszę o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które dostępne są w zakładce szkoła – sekretariat szkolny.

Z poważaniem

Janina Paduch

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania:

- 7.09 godz. 17.00 klasy I

- 12.09 godz.17.00 klasy II i III

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Serdecznie zapraszamy 1 września 2016 r. o godz. 8.00 na mszę świętą.
Rozpoczęcie roku szkolnego:
– klasy I godz. 9.00 mała sala gimnastyczna,
– klasy II i III godz. 9.00 spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych.

No to zaczynamy  :lol: